1,4 miljoner till ungas inflytande i kommuner

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fördelat omkring 1,4 miljoner kronor till tre projekt i Botkyrka, Lund och Skövde kommuner som ska arbeta för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin.

Syftet med bidraget är att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin och fokus ligger på verksamheter där det utvecklas innovativa strategier, system och metoder för att långsiktigt uppnå detta syfte. MUCF tog emot femtio ansökningar, långt fler än vad som kunde beviljas.

– Det är oerhört roligt att så många kommuner är intresserade, säger Eva Theisz, vikarierande generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Vi är glada att se innovation och nya idéer och inspirerande ansatser till att samverka med civilsamhällets organisationer. Det ska bli mycket spännande att följa dessa projekt.

Kommuner som får bidrag:

  • Botkyrka kommun har beviljats bidrag för att utveckla konkreta metoder för delaktighet och inflytande och för att använda dem inom tre verksamhetsområden: stadsutveckling, kulturutbildning och Café Norra B (en ”fredad zon” för ungas samtal om demokrati, samhälle, konst och kultur). Kommunen ska ta fram strategier för att öka ungas inflytande i samarbete med icke-organiserade ungdomar och unga vuxna. Därutöver ingår en opinionsbildande verksamhet genom projektet Botkyrkas röster som drivs av föreningen Fanzingo.
  • Lunds kommun har beviljats bidrag för att utveckla inflytandeforum speciellt anpassade för särskoleelever som ska få till en dialog mellan dem och beslutsfattare i kommunen. Kommunen kommer också att använda sig av ett mentorskapssystem så att andra unga stärker deltagare ur målgruppen under referensgruppsmöten och nuvarande ungdomsting. Verksamheten sker i samverkan med särskolorna i Lund på både högstadie- och gymnasienivå.
  • Skövde kommun har beviljats bidrag för att utveckla ett långsiktigt demokratiarbete på skolor och fritidsgårdar. En forskare ska dokumentera och kartlägga demokratiprocesser. Sedan ska skolorna, forskaren och kommunens unga utveckla strategier och kunskap som leder till att grundskolan, gymnasieskolan och fritidsgårdarna blir funktionella offentliga rum och utgör en bas för ungas inflytande. Verksamheten sker i samverkan med kommunens ungdomsforum, elevråd, olika strateger och nämnder inom kommunen och med forskare från Högskolan i Skövde.

 

Nyhetsdatum: 

2015-01-21

Viktigt material