227 organisationer får organisationsbidrag 2015

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beviljat organisationsbidrag på 258,5 miljoner kronor till 227 barn- och ungdomsorganisationer, kvinnoorganisationer, etniska organisationer och organisationer för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Antalet organisationer som får bidrag 2015 ökar med 14 jämfört med 2014. Ansökningarna har ökat inom alla bidragsformer utom när det gäller kvinnors organisering där lika många sökte i år som förra året. Fler kvinnoorganisationer får däremot bidrag 2015 jämfört med 2014: 58 i år och 51 förra året.

Beviljade bidrag

Så här ser fördelningen ut:

Läs mer om våra organisationsbidrag.

Kontakta oss

För ytterligare information kontakta kommunikationschef

Anders Hagquist.

Nyhetsdatum: 

2015-01-15

Viktigt material