Arbeta på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor samt om politiken för det civila samhället. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fyra avdelningar som arbetar med ungdomspolitik och politiken för det civila samhället: stabsavdelningen, kommunikationsavdelningen, avdelningen för stöd och samverkan och avdelningen för utveckling och analys. I stället för en styrelse har myndigheten ett insynsråd som har utsetts av regeringen.

Myndigheten finns i Stockholm och har cirka 70 anställda.

Praktisera på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar varje år emot praktikanter som under en termin praktiserar på någon av våra enheter. Hos oss får du arbetslivserfarenhet och kan ta del av vår kompetens om ungdomspolitik, civila samhället och internationella samarbeten. Praktikanter ingår i myndighetens verksamhet fullt ut och får ansvar och tydliga arbetsuppgifter.

Viktigt material