Bidrag

Vi fördelar bidrag så att andra kan genomföra bra verksamhet.

Sök bidrag för att driva organisation!

Våra organisationsbidrag går till ordinarie verksamhet. De kan till exempel gå till aktiviteter, lokaler eller administration.

Barn- och ungdomsorganisationer, hbtq-organisationer, etniska organisationer och organisationer som arbetar för att kvinnor ska engagera och organisera sig eller organisationer och stiftelser som som arbetar långsiktigt med att förebygga och motverka diskriminering kan ansöka om organisationsbidrag.

Sök bidrag för projekt!

Ett projekt drivs under en begränsad tid och skiljer sig i regel från organisationens vardagliga verksamhet.

Bidrag till administration och projekt

Vi fördelar bidrag till:

  • barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer.
  • internationellt ungdomssamarbete.
  • projekt som handlar om: demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering och jämställdhet samt rasism och extremism.

Bidrag till basverksamhet och projekt

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bidrag kan sökas för projekt och till organisationers basverksamhet.

Våra bidrag kan gå till ideella organisationer och stiftelser som till exempel arbetar för jämställdhet och mot diskriminering eller sänder iväg eller tar emot en volontär.

Alla våra bidrag fördelas på uppdrag av regeringen. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna för de bidrag som finansieras med statliga pengar. Enligt regeringens förordningar och de regeringsbeslut som styr hur myndigheten fördelar bidrag går det inte att överklaga våra beslut om bidrag.

EU-kommissionen bestämmer villkoren för bidragen som finansieras med hjälp av EU.

Erasmus+ ersätter EU-programmet Ung och Aktiv i Europa

Erasmus+ ersatte EU-programmet Ung och Aktiv i Europa den 1 januari 2014. Sista ansökningsdatum för 2015 är 4 februari, 30 april och 1 oktober kl. 12.00.

Mer information i artikeln Erasmus+

Redovisa ert bidrag

Organisationer som har fått bidrag från oss är skyldiga att redovisa hur pengarna har använts. Läs mer om hur ni ska:

Redovisningen lämnas i det digitala system där du gjorde din ansökan.

Redovisa ert bidrag

Organisationer som har fått bidrag från programmet Ung och Aktiv i Europa ska lämna in en slutrapport efter avslutat projekt. Information för dig som ska redovisa ditt bidrag inom Ung och Aktiv i Europa.

 

Viktigt material