Delta i ungdomsenkäten Lupp 2014

Få kunskap om hur unga har det i just din kommun, stadsdel eller region.

Lupp har genomförts i över hälften av Sveriges kommuner och i många kommuner har enkäten genomförts flera gånger. Frågorna handlar om inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka framtidsplaner man har.

Nyhetsdatum: 

2013-11-08

Viktigt material