EU-projekt ska bidra till minskad ungdomsarbetslöshet

Nu får drygt 100 skolor och andra organisationer i hela Sverige bidrag för att genomföra internationella utbyten inom EU:s nya utbildnings- och ungdomsprogram Erasmus+. Målet är bland annat att minska ungdomsarbetslösheten och ge unga människor möjlighet till internationella erfarenheter.

Erasmus+ är EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott för åren 2014–2020. Första ansökningsomgången till programmet är nu avslutad och innebär totalt närmare 7,7 miljoner euro till organisationer och projekt i Sverige. Projekten kommer att ge ungdomar, studerande och personal möjlighet till bland annat studier, praktik, volontärtjänst, ungdomsutbyten och kompetensutveckling i andra länder i Europa.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och Universitets- och högskolerådet, UHR, är Sveriges två nationella kontor för Erasmus+.

– Det är glädjande att så många skolor och andra organisationer i Sverige varit intresserade av att delta i Erasmus+. Internationella utbyten och praktik stärker kvaliteten inom utbildningsområdet och kan betyda mycket för både organisationers och enskilda individers framtid, säger Ulf Melin, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet.

– Vi hoppas att Erasmus+ kan ge viktiga verktyg för att öka ungas kompetens och självförtroende, precis som vi såg att projekten inom EU:s förra ungdomsprogram Ung och Aktiv i Europa gjorde, säger Alice Bah Kuhnke, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Det är viktigt, för den enskilda unga liksom för hela vårt svenska samhälles utveckling, att så många som möjligt får chansen att möta andra kulturer och prova nya saker i en annan miljö än den de är vana vid.

Några organisationer som fått bidrag:

  • I projektet Jobbpepp samlar Föreningen Nordens ungdomsförbund 30 ungdomar från Sverige och Island i Reykjavik. Syftet är att öka deltagarnas anställningsbarhet och attraktion på arbetsmarknaden genom att hjälpa dem etablera nätverk, öka deras intresse för att jobba utomlands och för entreprenörskap, samt att stärka deras självförtroende.
  • Hvitfeldska gymnasiet i Göteborg genomför ett praktikprojekt som ger elever på handel- och administrationsprogrammet möjlighet att praktisera i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien och Malta. Målet är att öka elevernas motivation och göra dem mer anställningsbara - i Sverige och i andra länder i Europa.
  • Navigatorcentrum i Östersund fortsätter sitt långtgående och framgångsrika arbete med att ge arbetslösa ungdomar möjligheten att arbeta som volontär i en grekisk organisation som räddar havssköldpaddor. Projektet riktar sig mot unga som står långt från arbetsmarknaden och målet är att de ska få bättre självförtroende och ny motivation.
  • Allvar Gullstrandgymnasiet i Landskrona genomför tillsammans med två andra gymnasieskolor projektet "Extending Horizons", där elever som går tredje året på yrkesförberedande program får möjlighet att praktisera i Europa. Syftet är bland annat att minska arbetslösheten i regionen och att öka deltagarnas kunskaper om EU.

För mer information kontakta:

Hans Grönlund, biträdande avdelningschef, Universitets- och högskolerådet, telefon 073-301 74 14 eller e-post hans.gronlund(at)uhr.se

Anders Hagquist, kommunikationschef, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, telefon 070-663 39 18 eller e-post anders.hagquist@mucf.se

Nyhetsdatum: 

2014-06-24

Viktigt material