FAQ - Vanliga frågor och svar

Vad är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor?

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som arbetar med ungdomspolitik och med politiken för det civila samhället. Vi arbetar på uppdrag av riksdag och regering.

Vad är civila samhället?

Det civila samhället är ett begrepp som används för att beskriva alla typer av sammanslutningar av människor som inte utgörs av staten, marknaden eller av enskilda hushåll. Man kan också tala om den ideella sektorn, alltså när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag.

Vad är politiken för det civila samhället?

Målet med politiken för det civila samhället är att förbättra ideella organisationers villkor så att de i ännu högre grad än idag kan engagera medborgare och spela en roll i demokratin.

Vad är ungdomspolitik?

Ett övergripande mål för Sveriges ungdomspolitik är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång till inflytande och verklig tillgång till välfärd. Den nationella ungdomspolitiken bestäms av regering och riksdag.

Vad gör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor?

Vi är en expertmyndighet i frågor som rör ungas levnadsvillkor i Sverige. Vi stödjer också regeringen i arbetet med frågor som rör det civila samhället. Vi delar ut pengar bland annat till ungdomsorganisationer och integrations-, jämställdhets-, folkrörelse- och minoritetsprojekt. Vi samarbetar med andra länder inom och utanför EU för att få svenska ungdomar att delta i volontärtjänst och utbyten med andra länder. Vi anordnar konferenser och seminarier med olika teman.

Vilka målgrupper har ni?

Vi vänder oss till ungdomsledare, politiker och tjänstemän som arbetar med ungdomsfrågor och inom det civila samhället. Vi riktar oss också direkt till ungdomar, bland annat i vårt arbete med internationella ungdomsprogram. Ytterligare målgrupper är olika organisationer som ska stödja exempelvis homosexuella, bisexuella och transpersoner samt nationella minoriteter.

När bildades Ungdomsstyrelsen?

Den 1 juli 1994 ombildades Statens ungdomsråd till Ungdomsstyrelsen.

Har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor några kontor ute i landet?

Nej, vi finns bara i Stockholm.

Vad har ni för adress och öppettider?

Besökare är välkomna till Medborgarplatsen 3, plan 11

Skicka post till:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17 801
118 94 Stockholm

E-post: info@mucf.se
Telefon: 08-566 219 00 (växel)
Fax: 08-566 219 98

Vi har öppet 9-16 måndag till torsdag, 9-15 på fredagar (lunchstängt mellan 12 och 13)

Hur är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor organiserad?

Arbetet på myndigheten leds av vikarierande generaldirektör Eva Theisz. Verksamheten är uppdelad i fyra avdelningar: Avdelningen för stöd och samverkan, Avdelningen för utveckling och analys, Kommunikationsavdelningen och Stabsavdelningen. Hela myndigheten lyder under Utbildningsdepartementet. Aida Hadzialic är ansvarig minister för ungdomsfrågorna.

Kan man bli medlem i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor?

Nej, man kan inte bli medlem i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Vi är inte en förening utan en myndighet. Men om du är medlem i en förening som söker bidrag så kan du vända dig till oss.

Ger ni ut några böcker?

Ja. Alla våra skrifter och rapporter finns att beställa och läsa på vår webbplats.

Vad har ni för konferenser och seminarier?

Information om våra seminarier och konferenser publicerar vi på vår webbplats.

Viktigt material