Fem organisationer får bidrag för att främja romers hälsa

I dag har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beslutat att bevilja totalt 1 350 000 kronor till fem projekt för hälsofrämjande insatser riktade till romer. Ett projekt handlar om att jobba med hälsofrågor hos EU-migranter och ett annat om att utbilda romska hälsoinspiratörer.

Projekten bedrivs i Stockholmsområdet, Skarpnäck, Solna, Landskrona, Lund och Malmö.

Två organisationer som har fått pengar för att driva projekt är Läkare i Världen och Romska Ungdomsförbundet. Läkare i Världens projekt riktar sig till romska EU-migranter i Stockholmsområdet. Målet med projektet är att migranterna ska få mer kunskap om hur man förebygger ohälsa och bättre tillgång till hälso- och sjukvård. Det görs genom förbyggande hälsoinsatser, informationsinsatser om svensk hälso- och sjukvård och uppsökande verksamhet. Projektet samarbetar med Stadsmissionens verksamhet Crossroads.

Romska Ungdomsförbundet ska utbilda tio romska ungdomar till hälsoinspiratörer. Inspiratörerna ska vägleda andra unga romer som vill leva ett mer hälsosamt liv. Det kan handla om att sluta röka, börja träna eller att äta hälsosamt. Organisationen ska dessutom stötta lokalföreningar i Skåne för att de ska kunna jobba hälsofrämjande mot sina medlemmar.

För mer information

Kontakta oss för mer information.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor:

Anders Hagquist, kommunikationschef, telefonnummer: 070-663 39 18

Helena Lundgren, handläggare, telefonnummer: 08-566 219 65.

Läkare i Världens verksamhet:

Johannes Mosskin, telefonnummer: 070-437 11 48.

Romska Ungdomsförbundet Malmö:

Erland Kaldaras Nikolizsson, telefonnummer: 070-725 91 11.

 

Läs mer om bidraget Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Nyhetsdatum: 

2015-01-20

Viktigt material