Förvaltningsrätten godkänner MUCF:s beslut

Förvaltningsrätten har yttrat sig om två bidragsärenden där Sverigedemokratisk ungdom överklagat beslut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Domstolen anser att myndigheten handlagt de bägge ansökningarna om statsbidrag på ett korrekt sätt. Enligt gällande regler har organisationen inte uppfyllt kraven för att få statsbidrag.

Förvaltningsrätten har också prövat frågan om beslut om bidrag ska vara möjliga att överklaga. Enligt domstolen borde de vara det.

− Det är bra att frågan om det ska gå att överklaga har prövats i en första instans. Vår inställning är att vi måste följa regeringens förordning som styr bidragsgivningen och som säger att beslut inte får överklagas. För att bringa största möjliga klarhet överväger vi att få frågan prövad i högre instans, säger Lena Hallberg, jurist på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Nyhetsdatum: 

2014-06-04

Viktigt material