Ny möjlighet till europeiskt samarbete för innovation

Nu får organisationer i Sverige chansen att samarbeta internationellt på ett helt nytt sätt inom EU:s utbildnings- och ungdomsprogram Erasmus+. Ett fyrtiotal projekt i hela landet tilldelas medel, bland annat för att motverka att elever hoppar av skolan och för att stödja ungas entreprenörskap.

Erasmus+ är EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott för åren 2014 till 2020. För första gången har organisationer i Sverige kunnat söka medel inom Erasmus+ för att genomföra långsiktiga internationella samarbeten med strategisk inriktning.

Projekten syftar till att utveckla nya metoder, idéer och arbetssätt för att höja kompetensen och kvaliteten inom svensk utbildning och ungdomsverksamhet. Drygt sex miljoner euro delas ut till dessa projekt, av de totalt närmare 25 miljoner euro som går till projekt i Sverige inom Erasmus+ i år.

- Det ska bli spännande att se hur svenska kommuner och organisationer tar till vara på möjligheten med ett mer strategiskt och långvarigt samarbete, säger Eva Theisz, ställföreträdande generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Vi uppskattar bredden av möjligheter inom Erasmus+ och att det går att tänka långsiktigt inom alla delar av programmet.
Ulf Melin, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet, lyfter fram de nya möjligheter till samarbete mellan olika sektorer som finns inom Erasmus+, till exempel mellan företag, universitet och fritidsgårdar.
- Det är glädjande att se att organisationer och projekt verkligen tagit den här chansen att samarbeta med andra utbildningssektorer och branscher. Olika delar inom svensk utbildning och samhälle har mycket att vinna på att närma sig varandra.

Några projekt som beviljats medel:

  • Folkuniversitetet i Uppsala ska i ett internationellt samarbete ta fram utbildningsmaterial som ska öka skolors möjligheter att tidigt upptäcka elever som riskerar att hoppa av skolan.
  • Bromangymnasiet i Hudiksvall ska genomföra ett samarbetsprojekt med fokus på utbildningsmetoder för olika sporter och appar samt annan teknik för att sprida dessa.
  • Folkuniversitetet vid Lunds universitet ska utveckla nya metoder för bland annat stresshantering för att stärka unga människor som varken arbetar eller studerar.
  • FoxPopuli ska utveckla ett webbaserat rollspel för unga med fokus på entreprenörskap, där man kan öva på att förbättra sin kommunikation och presentationsteknik.
  • Nätverket KEKS i Västra Götaland ska vidareutveckla en elektronisk loggbok för dokumentation av lärande och delaktighet inom fritidsverksamhet.
  • Landstinget Västernorrland ska i samarbete med förvaltningar och yrkesutbildningsanordnare i olika länder ta fram metoder och arbetssätt för att motverka tidiga skolavhopp.

Vilka organisationer i ditt län har beviljats projektmedel?

En förteckning över samtliga skolor och andra organisationer i Sverige som beviljats projektmedel genom Erasmus+ ser du i länkarna nedan.

För mer information:

Hans Grönlund, biträdande avdelningschef, Universitets- och högskolerådet
Tfn: 073-301 74 14, e-post: hans.gronlund@uhr.se

Anders Hagquist, kommunikationschef, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Tfn: 070-663 39 18, e-post: anders.hagquist@mucf.se

Om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Om Universitets- och högskolerådet
Universitets- och högskolerådet är en statlig myndighet med många olika uppdrag inom utbildningsområdet. Ett av dem handlar om att ge organisationer och individer inom alla utbildningsnivåer i Sverige möjlighet till internationellt utbyte och samarbete.

Nyhetsdatum: 

2014-10-08