Nytt bidrag för att få fler att rösta 2014

2014 är det val både till Europaparlamentet och till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Ungdomsstyrelsen ska fördela projektbidrag för att få fler unga och/eller utrikes födda i alla åldrar att rösta, framför allt där få har röstat i tidigare val.

Från och med den 1 november går det att söka bidrag. Ansökan ska vara hos Ungdomsstyrelsen senast den 3 januari 2014. I februari meddelar vi vilka som får stöd.

Demokratiskt uppbyggda ideella föreningar, icke-statliga stiftelser och kommunala verksamheter kan söka bidrag. Ungdomsstyrelsen får lämna stöd till aktörer som bedriver verksamhet utan vinstsyfte sedan två år och som respekterar demokratins idéer. Ungefärligt maxbelopp kommer att vara 400 000 kronor.

– Det är roligt att vi får möjlighet att ge stöd för att få fler att rösta. Vi vill att bidraget ska nå ett stort antal människor och ser gärna att projekten skapar demokratisk delaktighet. Det kan vara debatter, att följa en politisk sakfråga före och efter valet, dans-, teater och andra kulturprojekt eller medieprojekt. Vi tror också att samarbeten mellan olika slags aktörer kan skapa bra projekt, säger Alice Bah Kuhnke, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Nyhetsdatum: 

2013-10-28

Viktigt material