Om webbplatsen

Kakor, tillgänglighet och skyddade bilder.

Vi arbetar med tillgänglighet

Vi arbetar löpande med att vår webbplats ska vara tillgänglig och uppfylla W3C:s krav för tillgänglighet. I utvecklingen av denna webbplats har vi samarbetat med Funka Nu som är specialister på tillgänglighet.

Om kakor på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplats

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Vi kan inte, och vill inte, samla något som kan spåra individer och vi sparar inga personuppgifter i våra kakor.

Du kan läsa mer om lagen om elektronisk kommunikation på Post- och telestyrelsens webbplats

Användning av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors logotyp

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors logotyp får endast användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. I fall där vi har nära samarbete med annan part kan annan användning godkännas av myndighetens generaldirektör eller stabschef.

Du får fritt länka till oss, men inte använda grafiskt material från vår webbplats eller vår logotyp för att utforma grafiska länkar till oss.

Bilder

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplats innehåller bilder från Colourbox.com.

Alla bilder är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors eller fotografens tillstånd.

Viktigt material