Information på andra språk än svenska

Här hittar du information från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor på andra språk än svenska och engelska.

Lagen om minoritetsspråken

I januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den innebär i korthet att den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk.

 

I Sverige finns det fem minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Om du vill ha mer information om Lagen om nationella minoriteter kan du läsa mer om den på Länsstyrelsens webbplats.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Information om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

På vår webbplats finns generell information om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor på några av minoritetsspråken. Inom kort kommer informationen att finnas på alla minoritetsspråk.

Om du önskar mer information från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor på något minoritetsspråk är du välkommen att kontakta oss.

Information om äktenskap mot sin vilja

Vi har tagit fram en broschyr för unga som är oroade över att inte själva få välja sin partner.

Informationen handlar om vad svenska lagen säger om äktenskap, om vart unga kan söka hjälp och vad unga bör tänka på inför en utlandsresa om de är oroliga för att giftas bort.

Broschyren är översatt till arabiska, dari, engelska, kurmandji, persiska, romani chib, sorani och turkiska och går att beställa eller ladda ner kostnadsfritt.

Får jag gifta mig med vem jag vill på olika språk

Information om bidrag

Information om EU-bidrag har översatts till romani.

Information om bidrag för att stödja de nationella minoriteternas arbete mot diskriminering och för jämställdhet inom den egna organisationen finns på finska, jiddisch, romani chib och samiska.

Bidraget Jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter

Viktigt material