Projektbidrag till 72 organisationer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beslutat om projektbidrag till 72 organisationer.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ger bidrag till organisationer inom civilsamhället som verkar för att öka jämställdheten och kvinnors och ungdomars möjlighet till organisering och inflytande i samhället. Bidrag ges även till insatser som syftar till att minska rasism och andra former av intolerans. Myndigheten har nu beslutat att ge 37 miljoner kronor till 72 organisationer.

Vi presenterar här några exempel på organisationer som får bidrag:

Bris, Barnens rätt i samhället, får bidrag för att utveckla ett arbetssätt som syftar till att förebygga killars våld i nära relationer. Projektet ska även ta fram ett arbetssätt för att föra en dialog med barn och unga om värderingar, jämställdhet och maskulinitetsnormer.

Skånes horn av Afrikas förening får bidrag för att utbilda ambassadörer som ska arbeta med att synliggöra diskriminering. Ambassadörernas arbete kommer att särskilt handla om afrofobin som en typ av intolerans. Projektet genomförs i Kristianstads kommun.

Föreningen Peace & Love får bidrag för att utveckla en barn- och ungdomsorganisation. Målgruppen är de unga som vill påverka samhällets utveckling men som saknar infrastrukturen. Projektet genomförs på 25 orter runt om i landet.

Föreningsalliansen i Jokkmokk får bidrag för att bilda ett ungdomsråd och utforma Mötesplats Östra i samverkan med ungdomarna för att skapa en för dem attraktiv mötesplats.

Romano Pasos Research Centre får bidrag för att översätta och använda ett material om jämställdhet från romani chib till svenska. Materialet ska kunna användas inom romska organisationer men även som en bro mellan romska organisationer och icke romska organisationer och myndigheter.

Nxtme får bidrag för att hjälpa incestdrabbade kvinnor. Målet är att skapa en gruppgemenskap för incestoffer som ger tillit, igenkännande, tillhörighet, hopp och tröst. Verksamheten ska ske bland annat genom träffar och praktisk hjälp.

 

För mer information om bidragen kontakta: Barbro Kristiansson, telefon 08-566 2019 54.

Presskontakt: Anders Hagquist som nås via mobiltelefon 070-663 39 18 eller via e-post anders.hagquist@mucf.se

Nyhetsdatum: 

2014-05-27

Viktigt material