Fått och gjort för jämställdhet 2012

Bild: 

Fått och gjort för jämställdhet 2012

Bidragsfördelning till nationella minoriteters organisationer

Delrapport om bidragsfördelning till nationella minoriteters organisationer.

Under 2011 och 2012 har 13 nationella minoritetsorganisationer delat på 5,4 miljoner i projektbidrag. Totalt har 19 projekt fått bidrag.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2013-10-01

Sidantal: 

22
0:00 kr

Relaterade publikationer

2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr
2009-01-12
0:00 kr

Viktigt material