Lupp

Bild: 

Lupp

ungdomsenkäten som ger kunskap om unga

För att kommuner ska kunna fatta bra beslut är det viktigt med kunskap om hur unga i kommunen har det och vad de tänker om sin tillvaro. Det är naturligtvis unga själva som bäst vet vad de vill.
Ungdomsstyrelsen erbjuder alla landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, för att ta reda på det. Vi hoppas att den här broschyren ska inspirera er att utveckla ungdomspolitiken utifrån era egna förutsättningar.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2010-03-30

Sidantal: 

20
0:00 kr

Relaterade publikationer

Viktigt material