Ung idag 2008

Bild: 

Ung idag 2008

Ungdomstiden är en period då mycket händer. De villkor som unga växer upp under lämnar avtryck som de bär med sig under hela livet. Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att följa upp den nationella ungdomspolitiken. En del av detta uppdrag är att sammanställa indikatorer för att belysa ungas levnadsvillkor. Ung i dag 2008 är Ungdomsstyrelsens tredje sammanställning och sektorsövergripande analys av indikatorer.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-07-5

Utgivningsdatum: 

2008-08-28

Sidantal: 

172
188:68 kr

Relaterade publikationer

2013-06-18
0:00 kr
2012-06-18
0:00 kr
2011-06-17
0:00 kr
2010-06-15
188:68 kr
2009-06-17
188:68 kr
2007-08-10
136:74 kr
2006-04-05
0:00 kr

Viktigt material