Ung idag 2009

Bild: 

Ung idag 2009

Ungdomstiden är en period då mycket händer i livet. De villkor som unga växer upp under lämnar avtryck som de bär med sig under hela livet. Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att följa upp den nationella ungdomspolitiken. En del i uppdraget är att sammanställa indikatorer på ungas levnadsvillkor.
Ung i dag 2009 är Ungdomsstyrelsens fjärde uppföljning, sammanställning och sektorsövergripande analys av indikatorer. Dessa indikatorer är framtagna av olika myndigheter som har uppdrag inom ungdomspolitiken.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-17-4

Utgivningsdatum: 

2009-06-17

Sidantal: 

210
188:68 kr

Relaterade publikationer

2013-06-18
0:00 kr
2012-06-18
0:00 kr
2011-06-17
0:00 kr
2010-06-15
188:68 kr
2008-08-28
188:68 kr
2007-08-10
136:74 kr
2006-04-05
0:00 kr

Viktigt material