Välkommen hem!

Bild: 

Välkommen hem!

Några tips till dig som ska flytta till egen bostad

Broschyr om boende framtagen av Ungdomsstyrelsen i samarbete med Boverket, Kronofogdemyndigheten, och Konsumentverket.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2011-09-05

Sidantal: 

8
0:00 kr

Viktigt material