Sociala medier

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är aktiva i en rad sociala medier. Välkommen att besöka våra sociala kanaler.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i sociala medier

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor finns på Facebook, Twitter, Youtube och Vimeo.

Erasmus+ Ung och aktiv i sociala medier

EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv finns också på Facebook precis som Eurodesk som är ett informationsnätverk för studier, jobb och volontärtjänst i Europa. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar bidragspengar från Ung och Aktiv i Europa och är med i Eurodesk.

Viktigt material