Yrkesinriktat mentorskap

Ungdomsstyrelsen har lämnat bidrag till mentorsprojekt för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden eller som företagare. Bidraget går inte längre att söka.

Mentorskap som metod

Ungdomsstyrelsen har lämnat bidrag till mentorsprojekt för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden eller som företagare.

Nyanlända invandrare saknar ofta nätverk, kontakter och referenser på den svenska arbetsmarknaden. Yrkesinriktat mentorskap är en metod som kan ge kontakter eller hjälpa nyanlända invandrare att behålla en tidigare yrkesidentitet i Sverige.

Svenska Röda Korsets projekt har en webbplats där du hittar mer information om respektive projekt.

Viktigt material